PowerMonitor Dashboard

Aplikacja do inwentaryzacji Punktów Poboru Energii Elektrycznej (PPE) i wizualizacji dotychczasowej struktury kosztów, zużycia, szacowania korzyści wynikających z tytułu zmiany sprzedawcy energii oraz terminów zakończenia umów, okresów wypowiedzenia, itp.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zmienić sprzedawcę energii.

Podstawowa funkcjonalność PowerMonitor Dashboard obejmuje:

- inwentaryzację PPE wraz ze szczegółowym opisem adresu punktu, taryfie, aktualnej cenie, prognozowanym wolumenie miesięcznym zużycia oraz informacje o aktualnym sprzedawcy i operatorze systemu dystrybucyjnego;

- możliwość filtracji i wyboru indywidualnego PPE lub grupy PPE i przeprowadzenia podstawowego audytu tych punktów;

- informacje o oszczędnościach lub wzrostach kosztów uzyskanych z tytułu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej podane kwotowo w złotych i procentowo;

- porównanie cen i kosztów całościowych energii elektrycznej przed i po zmianie sprzedawcy;

- zużycie w strefach;

- koszty i wolumen zużycia energii w okresie dwunastu miesięcy, wraz z prognozą kosztów dla przyszłych okresów;

- prognozowanie emisji CO2 w kolejnych okresach;

- daty zawarcia i obowiązywania umów sprzedaży energii elektrycznej;

- automatyczne powiadomienia (alerty) o zbliżających się terminach zakończenia umów sprzedaży energii;

- automatyczne powiadomienia (alarmy) o zakończeniu terminów umów sprzedaży;

- informacje o produktach przypisanych do danego PPE.

Aplikacja PowerMonitor Dashboard jest bardzo użytecznym narzędziem dla podmiotów i instytucji posiadających rozległą sieć PPE.

Istnieje możliwość rozbudowy PowerMonitor Dashboard o nowe funkcjonalności, wykresy, informacje wskazane przez Użytkownika.

W celu uzyskania precyzyjnych pomiarów zużycia energii konieczny jest zakup urządzenia PowerBox.

INFORMACJE
Kategoria: Usługi
Opublikowano: 1.08.2015
Wersja: 1.1.3
Cena: Bezpłatnie
Producent: powermonitor.io 
Zgodność: Profil Standard i wyższy

WIĘCEJ TEGO PRODUCENTA:

PowerManager

Umów się na rozmowę

Dziękujemy! Wkrótce skontaktuje się z Tobą nasz Konsultant.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości

Nasz adres

Napisz do nas